VII edition of professional conference
dedicated to IT themes
14th of September 2019, Katowice

Organizers

Michalina Sowa
Main Coordinator
Daniel Pokusa
Chef of Software Architecture and Software Craftsmanship Paths
Mateusz Małek
Chef of GameDev Path
Maciej Miara
Chef of Finances Department
Marcin Gajda
Chef of IT Department
Marcin Stasica
Chef of Logistic Department
Wojciech Dąbrowski
Krzysztof Gwóźdź
Marcin Nizioł

Co-Organizers

Bartłomiej Rochowiak
Mateusz Płatek
Artur Dębski
Adam Wnuk
Marzena Janiszewska
Łukasz Myrda
Marcin Zieleźny
Michał Płatek
Wojciech Wodzisławski
Anna Gumińska
Piotr Pysz
Jakub Kwinta

Przy konferencji pomagali również

Artur Giziński
Paweł Mikołajek
Marta Koźmińska
Przemysław Kaczmarczyk

Szanowny internauto

SpreadIT szanuje dane osobowe Użytkowników i spełnia wymogi ich ochrony wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe podane w obrębie Serwisu i podczas kontaktu z organizatorami konferencji SpreadIT wykorzystywane są jedynie w celu umożliwienia uczestnikowi wzięcia udziału w konferencji w roli uczestnika lub/ oraz prelegenta.

Administratorem danych osobowych podawanych podczas rejestracji Konta w Serwisie, zapisu na Newsletter oraz przy wypełnianiu formularzy zgłoszeniowych są organizatorzy konferencji SpreadIT.

Dane Użytkownika są dostępne tylko dla organizatorów konferencji SpreadIT

Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Software Architecture Path Sponsor

Software Craftsmanship Path Sponsor

Golden Sponsor

Golden Sponsor

Golden Sponsor

Golden Sponsor

Golden Sponsor

Golden Sponsor

Golden Sponsor