VII edition of professional conference
dedicated to IT themes
14th of September 2019, Katowice

Conference paths

Software Architecture

Microservices, Command Query Responsibility Segregation, Ports and Adapters, Event Sourcing, Domain Driven Design, Test Driven Design, Event Driven Architecture, Clean Code and many more! Find out how to build great software while listening to war stories provided to you directly from a battlefield.

GameDev

Nowadays, video games are becoming more advanced and complex, so how can we keep up with them? What can we do to understand the process of their development? Within this pathway, we offer an enjoyable way of delving into secrets of creating these incredible virtual means of entertainment.

Software Craftsmanship

On this track you can listen about everything connected to personal development, Software Craftsmanship movement, Agile, Scrum, Kanban, modern project management methods like Management 3.0, how to be great at every job interview and finally which next move you should do with your career.
See relation from
sixth edition!

We will listen to

Will be announced soon

This year lecturers

Our sponsors and partners

Will be announced soon

Szanowny internauto

SpreadIT szanuje dane osobowe Użytkowników i spełnia wymogi ich ochrony wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe podane w obrębie Serwisu i podczas kontaktu z organizatorami konferencji SpreadIT wykorzystywane są jedynie w celu umożliwienia uczestnikowi wzięcia udziału w konferencji w roli uczestnika lub/ oraz prelegenta.

Administratorem danych osobowych podawanych podczas rejestracji Konta w Serwisie, zapisu na Newsletter oraz przy wypełnianiu formularzy zgłoszeniowych są organizatorzy konferencji SpreadIT.

Dane Użytkownika są dostępne tylko dla organizatorów konferencji SpreadIT

Więcej informacji w naszej polityce prywatności.